Werkvermogen, productiviteit & Geluk, de nieuwe 3 eenheid

P. Derkx, 2018
Erasmus University Rotterdam

Invloed van geluk, werkvermogen en productiviteit op elkaar

De begrippen geluk, werkvermogen en productiviteit hebben intuïtief duidelijk invloed op elkaar.
Vooral productiviteit en werkvermogen lijken ontegenzeggelijk verbonden. Als het voor een werknemer moeilijker wordt zijn werk uit te voeren, lijkt een lagere productiviteit een logisch gevolg.

Het effect van geluk op de waarde die werknemers toevoegen aan een bedrijf kan echter nog wel eens worden onderschat. Als een bedrijf grip krijgt op hoe de drie begrippen elkaar onderling beïnvloeden zal de efficiëntie kunnen worden verbeterd.

Werkvermogen, geluk en productiviteit kunnen vaag en onbeïnvloedbaar lijken. Echter kan via het werkvermogen van de werknemers de productiviteit en het geluk concreet en positief worden beïnvloed. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Een voorbeeld uit de praktijk beschreef Prof. Dr. Ruut Veenhoven in ‘het rendement van geluk’; de luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines kampte met financiële problemen. Zij bedachten een strategie waarbij de medewerkers meer inspraak kregen, meer beslissingsbevoegdheid en vrijheid om te handelen, dit had een positief effect op het werkvermogen. Het personeel raakte geïnspireerd en volgde niet langer blind het protocol: de service verbeterde drastisch.

Vergroten productiviteit en geluk via werkvermogen

Uit onderzoek met data van Preventned is gebleken dat het verbeteren van het werkvermogen de productiviteit van een werknemer kan vergroten met maximaal 278%. De relatie met geluk ligt iets gecompliceerder, maar het verbeteren van het werkvermogen van oudere werknemers (40+) kan hun geluk vergroten tot wel 126%. Deze percentages zijn berekend door ze te vergelijken met het slechtst mogelijke alternatieve scenario.
Het vergroten van het geluk en de productiviteit via het werkvermogen heeft nog meer positieve effecten: boven de 40 jaar beïnvloeden die twee elkaar ook nog eens positief. Zo is aangetoond dat deze drie begrippen invloed hebben op elkaar.
Zowel op financieel, sociaal en individueel gebied zal er op deze manier waarde gecreëerd worden. De operationele kosten kunnen worden verminderd en de inzetbaarheid van het personeel geoptimaliseerd. In sociaal opzicht verbetert de motivatie van de werknemers, waardoor het gevoel van werkdruk daalt en zij weerbaarder zijn voor mogelijke tegenvallers.

Geluk levert rendement op

Op individueel niveau uit zich dit in gelukkigere werknemers. Gelukkigere werknemers melden zich minder snel ziek en blijven langer in dienst bij hetzelfde bedrijf. Zo worden extra kosten voorkomen. Geluk is dus een integraal onderdeel van winstmaximalisatie, in plaats van een opzichzelfstaand doel. Zo is er gevonden dat gelukkige werknemers 33% winstgevender zijn, 300% innovatiever, meer interesse en creativiteit tonen in hun werk, flexibeler zijn en beter kunnen organiseren.

Dit artikel is gebaseerd op: Derkx, P. (2018). Workability, productivity & happiness: the new trinity?. Erasmus University Rotterdam.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.